DOSAB Güneş Enerji Santrali Yatırımı ile Bir İlki Daha Gerçekleştiriyor

Güncelleme: 19 Eylül 2019, Görüntülenme:3849

  • DOSAB, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) YATIRIMI İLE BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYOR.
  • EYLÜL SONUNDA İLK ETABI DEVREYE ALINACAK PROJE İLE ELEKTRİKTE DOSAB’IN İÇ TÜKETİMİNİN YÜZDE 50’Sİ GÜNEŞ’TEN KARŞILANACAK.
  • DOSAB BAŞKANI ERSAN ÖZSOY: ÇEVRECİ DOSTU BU YATIRIM ÖNCÜ VE ÖRNEK OLMA MİSYONUNA SAHİP…

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Bursa’daki sanayi bölgeleri arasında öncü ve örnek olacak bir yatırıma daha imza atıyor. DOSAB sınırları içindeki Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı ile elektrikte DOSAB Bölge Müdürlüğü’nün iç tüketiminin yarısı karşılanacak.

TOPLAM 3 MWe GÜCÜNDE…

2018 yılında katılımcı firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak için depo ve antrepo yatırımı gerçekleştiren DOSAB, bu depo binalarının çatılarının üzerine 3 adet 1 MWe gücünde Çatı Tipi Güneş Enerji Üretim Tesisi projelendirdi. 2018 yılında yapılan depo binalarının çatıları GES projesine uygun olarak tesis edildi. DOSAB teknik ekibinin hazırladığı teknik şartname ile 2019 yılı Haziran ayında GES ihalesine çıkıldı. İhale sonrası yapımcı firma CW Enerji A.Ş. ile sözleşme imzalandı. Sözleşme gereği kurulacak 3 adet 1’er MWe toplam 3 MWe gücündeki kapasiteyle yılda yaklaşık 4.100.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

İLK ETAP EYLÜL, TAMAMI KASIM AYINDA AÇILACAK

GES Projesinin 1. Etabı (1*1 MWe) 25 Eylül 2019, 2. ve 3. Etabı (2*1 MWe) 2019 Kasım ayı başı itibariyle tamamlanarak işletmeye alınacak. Bu proje ile bir yıl boyunca üretilecek olan 4.100.000 kWe enerji, DOSAB Bölge Müdürlüğü’nün yıllık iç tüketimlerinin yarısını karşılayacak. DOSAB’ın 2019 yılı enerji birim fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamalara göre proje kendisini 5 yılda amorti ederken, tesisin işletme ömrü ise 25 yıl olacak. DOSAB’da katılımcı firmalar ve bölge müdürlüğünün kendi iç ihtiyacı olmak üzere 2018 yılı tamamında 1 milyar 132 milyon kWh elektrik enerjisi tüketildi.

ÖZSOY: YENİLENEBİLİR ENERJİ GELECEK AÇISINDAN ÖNEMLİ

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, elektriği temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmenin dünyamızın geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını öncelikle yerli kaynaklardan karşılayabilmeleri ve dışa bağımlılıklarını azaltmaları noktasında da çok önemli. Çevre dostu enerji kullanımının hava başta olmak üzere iklim ve doğal ortamı daha yaşanabilir kılacağını da düşünürsek, bu alanda yapılan her çalışma ayrıca büyük anlam ifade etmektedir. Türkiye’de devlet politikası olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yapılıyor, teşvikler veriliyor. Biz de DOSAB olarak elimizdeki bir imkanı değerlendirmek, başka yatırımcılara ve bölgelere örnek olmak adına anlam taşıyan bu yatırımı gerçekleştirdik. Ölçek olarak çok büyük olmasa da bu tesis öncü ve örnek olma misyonunu yerine getirecektir” şeklinde konuştu.

DOSAB VE İLKLER

DOSAB, OSB’ler arasında birçok öncü yatırıma imza attı. Elektrik Dağıtım Şebekesi yeraltı kablo olarak; dağıtım merkezleri, aynı baradan beslenen ve bir noktasında arıza meydana gelmesi halinde dahi enerji kesilmeyecek şekilde kapalı ring şebekesi olarak 15 yıl önce tamamlandı. Böylece DOSAB, kesintisiz, kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla elektrik enerjisi temin edilir hale gelen ilk bölge oldu. 2012 yılında tamamladığı tek merkezden entegre izleme ve kumanda sağlayan SCADA yatırımı, 2015 yılında açılan Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2009 yılında açılan sosyal tesisler Bursa’da ilk ve öncü oldu. DOSAB ayrıca 4 yönetim sisteminin aynı anda belgelendirildiği tek organize sanayi bölgesi olma unvanına da sahip.