Tüketim Değerleri

Güncelleme: 8 Ocak 2020, Görüntülenme:22196

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2018 2019 2018-2019 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 97.215.175 90.274.222 -7,14% -1,51%
ŞUBAT 95.013.381 88.766.985 -6,57% -1,67%
MART 107.303.750 100.490.718 -6,35% 13,21%
NİSAN 99.421.249 98.968.416 -0,46% -1,51%
MAYIS 103.920.975 102.738.137 -1,14% 3,81%
HAZİRAN 90.005.267 82.967.318 -7,82% -19,24%
TEMMUZ 102.119.553 104.404.459 2,24% 25,84%
AĞUSTOS 71.487.446 72.154.013 0,93% -30,89%
EYLÜL 92.401.930 99.554.757 7,74% 37,98%
EKİM 91.656.967 99.096.956 8,12% -0,46%
KASIM 90.598.054 99.486.591 9,81% 0,39%
ARALIK 91.653.819 101.416.883 10,65% 1,94%
TOPLAM 1.132.794.786 1.140.319.456 0,66%

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2018 2019 2018-2019 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 15.740.208 15.109.969 -4,00% 1,43%
ŞUBAT 14.512.072 15.032.595 3,59% -0,51%
MART 15.405.016 15.603.419 1,29% 3,80%
NİSAN 13.552.667 14.454.069 6,65% -7,37%
MAYIS 13.250.120 13.011.275 -1,80% -9,98%
HAZİRAN 10.654.119 8.971.960 -15,79% -31,04%
TEMMUZ 11.674.056 12.049.342 3,21% 34,30%
AĞUSTOS 8.153.339 7.790.575 -4,45% -35,34%
EYLÜL 11.328.868 11.402.089 0,65% 46,36%
EKİM 12.012.977 12.006.433 -0,05% 5,30%
KASIM 13.519.873 12.330.168 -8,80% 2,70%
ARALIK 14.897.616 15.055.976 1,06% 22,11%
TOPLAM 154.700.931 152.817.870 -1,22%

ATIK SU (Metreküp)

AYLAR 2018 2019 2018-2019 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 1.369.933 1.295.518 -5,43% 2,00%
ŞUBAT 1.338.272 1.306.762 -2,35% 0,87%
MART 1.541.935 1.499.707 -2,74% 14,77%
NİSAN 1.399.565 1.467.607 4,86% -2,14%
MAYIS 1.466.715 1.420.014 -3,18% -3,24%
HAZİRAN 1.162.144 1.009.630 -13,12% -28,90%
TEMMUZ 1.304.746 1.422.944 9,06% 40,94%
AĞUSTOS 917.654 942.081 2,66% -33,79%
EYLÜL 1.229.568 1.217.955 -0,94% 29,28%
EKİM 1.240.386 1.305.586 5,26% 7,19%
KASIM 1.278.246 1.316.235 2,97% 0,82%
ARALIK 1.270.127 1.357.530 6,88% 3,14%
TOPLAM 15.519.291 15.561.569 0,27%

PROSES SU (Metreküp)

AYLAR 2018 2019 2018-2019 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK520.384 714.058 710.868 -0,45% 10,63%
ŞUBAT 735.416 699.827 -4,84% -1,55%
MART 892.887 867.180 -2,88% 23,91%
NİSAN 800.185 851.710 6,44% -1,78%
MAYIS 829.523 834.437 0,59% -2,03%
HAZİRAN 606.155 579.748 -4,36% -30,52%
TEMMUZ 718.133 797.225 11,01% 37,51%
AĞUSTOS 481.560 500.393 3,91% -37,23%
EYLÜL 641.309 681.889 6,33% 36,27%
EKİM 651.565 771.566 18,42% 13,15%
KASIM 684.196 813.144 18,85% 5,39%
ARALIK 642.586 863.215 34,33% 6,16%
TOPLAM 8.397.573 8.971.202 6,83%

KULLANMA SUYU (Metreküp)

AYLAR 2018 2019 2018-2019 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK-ŞUBAT 205.843 194.728 -5,40% -9,85%
MART-NİSAN 194.627 198.555 2,02% 1,97%
MAYIS-HAZİRAN 229.019 209.062 -8,71% 5,29%
TEMMUZ-AĞUSTOS 221.402 219.213 -0,99% 4,86%
EYLÜL-EKİM 233.517 227.544 -2,56% 3,80%
KASIM-ARALIK 216.016 211.178 -2,24% -7,19%
TOPLAM 1.300.424 1.260.280 -3,09%