Tüketim Değerleri

Güncelleme: 9 Nisan 2021, Görüntülenme:28458

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü güncel elektrik, doğalgaz, proses su, kullanma suyu tüketimleri, atık su arıtma tesisi deşarjları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tüketim verilerini grafik olarak incelemek için buraya tıklayınız...ELEKTRİK (kWh)

AYLAR 2020 2021 2020-2021 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 101.436.097 94.253.924 -7,08% -3,46%
ŞUBAT 101.211.786 95.180.548 -5,96% 0,98%
MART 92.588.569 105.148.610 13,57% 10,47%
NİSAN 26.265.535
MAYIS 37.394.440
HAZİRAN 78.259.513
TEMMUZ 90.066.259
AĞUSTOS 81.599.143
EYLÜL 96.121.174
EKİM 95.775.401
KASIM 92.366.605
ARALIK 97.632.320
TOPLAM 990.710.012 294.583.082

DOĞALGAZ (Standart Metreküp)

AYLAR 2020 2021 2020-2021 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 16.541.005 14.286.839 -13,63% 0,50%
ŞUBAT 15.732.542 14.946.552 -5,00% 4,62%
MART 13.446.632 16.962.711 26,15% 13,49%
NİSAN 3.085.662
MAYIS 4.201.668
HAZİRAN 10.141.869
TEMMUZ 10.275.603
AĞUSTOS 9.271.506
EYLÜL 10.642.260
EKİM 10.782.616
KASIM 12.758.345
ARALIK 14.216.176
TOPLAM 131.095.884 46.196.102

ATIK SU (Metreküp)

AYLAR 2020 2021 2020-2021 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK 1.409.206 1.152.656 -18,21% 3,14%
ŞUBAT 1.401.689 1.137.768 -18,83% -1,29%
MART 1.191.264 1.375.682 15,48% 20,91%
NİSAN 203.052
MAYIS 341.920
HAZİRAN 1.015.298
TEMMUZ 1.077.310
AĞUSTOS 934.440
EYLÜL 1.036.552
EKİM 988.583
KASIM 945.750
ARALIK 1.117.532
TOPLAM 11.662.596 3.666.106

PROSES SU (Metreküp)

AYLAR 2020 2021 2020-2021 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK520.384 912.876 764.438 -16,26% 3,61%
ŞUBAT 938.878 752.524 -19,85% -1,56%
MART 786.218 955.764 21,56% 27,01%
NİSAN 115.722
MAYIS 174.894
HAZİRAN 639.702
TEMMUZ 671.344
AĞUSTOS 571.628
EYLÜL 633.558
EKİM 631.743
KASIM 586.479
ARALIK 737.795
TOPLAM 7.400.837 2.472.726

KULLANMA SUYU (Metreküp)

AYLAR 2020 2021 2020-2021 DEĞİŞİM DEĞİŞİM ÖNCEKİ AY
OCAK-ŞUBAT 224.017 219.249 -2,13%
MART-NİSAN 110.049
MAYIS-HAZİRAN 220.096
TEMMUZ-AĞUSTOS 234.269
EYLÜL-EKİM 249.550
KASIM-ARALIK 227.358
TOPLAM 1.265.239 219.249,00