Atıksu Arıtma ve Atıksu Geri Kazanım Tesisleri

Güncelleme: 27 Şubat 2023, Görüntülenme:74545

11 hektarlık alandaki DOSAB Atıksu Arıtma ve Atıksu Geri Kazanım Tesisleri, Türkiye’de ilk ve örnek olan entegre bir yapıdır. Bu entegre yapı, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Membran Biyoreaktör Atık Su Arıtma Tesisi, Ters Osmoz Sistemi Atık Su Geri Kazanım Tesisi ve Atık Su Çamuru Yakma Tesisi’nden oluşmaktadır.

DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi, ilk olarak 70.000 metreküp/gün kapasiteli olarak 2007 yılı Nisan ayında hizmete girmiştir. Tesis, 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve OSBÜK tarafından düzenlenen En Çevreci OSB Yarışması’nda ödül almıştır. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2011 ve 2012 yıllarında iki kez DOSAB’a ‘En çevreci Tesis Ödülü’ vermiştir. Tesis, kriterlerini yerine getirdiği için teşvik tedbirlerinden faydalanmakta ve elektrik enerjisi kullanım bedelinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Sürekli Atıksu İzleme (SAİS) Tebliği kapsamında tüm cihaz ve yazılımları tamamlanmış ve SAİS Sistem Onay Dosyası çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2017 tarihinde yerinde incelemesi gerçekleştirilip, 09.08.2017 tarihinde onayı verilmiştir. Sistem Bakanlık ağına kesintisiz veri aktarımını sağlamaktadır.

25 Ağustos 2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan ihale ile DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projesi inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi hidrolik kapasitesi ve tasarım kriterleri göz önünde bulundurulduğunda, DOSAB bünyesinde bulunan boyahanelerin talep etmiş oldukları ilave debi hakkı taleplerinin getireceği ilave debi ve ilave kirlilik yükü artışının neden olacağı arıtma kapasite artışını karşılayabilmekte zorlanacaktı. Bu ve DOSAB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların proseslerinde kullandıkları suyun bir kısmının mevcut kaynaklardan kullanılması yerine atık sulardan geri kazanımı ile mevcut su kaynaklarının korunarak su tasarrufunun sağlanması amaçları çerçevesinde ‘DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projesi’ hayata geçirilmiştir.

Projenin ilk etabı olan Membran Biyoreaktör (MBR) tesisinin kurulması ile mevcut Atıksu Arıtma Tesisi’nin iyileştirmesi tamamlanmıştır. Projenin ikinci etabı olan su geri kazanımının gerçekleştirileceği Ters Osmoz (RO) ünitesinin yapımı da 2021 yılında tamamlanmıştır.

Tesis kapasitesi 70.000 m3/gün’den 82.500 m3/gün’e çıkarılmıştır. (Atık suyun 25.000 m3/günü membran biyoreaktör (MBR) ve ters ozmoz proseslerinden oluşan geri kazanım tesisinde geri kalan 57.500 m3/gün debisi ise kurulu bulunan atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır MBR tesisinde 25.000 m3/gün atıksu arıtıldıktan sonra geri kazanım için ters ozmoz (RO) tesisine beslenmektedir.

Türkiye’nin İLK ve EN BÜYÜK Endüstriyel Su Geri Kazanım Tesisi için 176 milyon TL yatırım yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, bu tesis sayesinde, bir yıl içinde; arıttığı suyun 4 milyon metrekübe yakın kısmını yeniden üretime sokarak, yeraltı su kaynaklarını koruyor, çevreci ve sürdürülebilir üretim ile yeşil OSB olarak öne çıkıyor ve katılımcı firmalarımın uluslararası arenada tercih sebebi olmasını sağlıyor.

DOSAB Su Geri Kazanım Tesisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla’ 2022 yılında düzenlediği ‘Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ’nü aldı. DOSAB kullanılmış suların ‘atık’ değil bir ‘kaynak’ olduğu bilinci ile hareket ederek, su geri kazanım kapasitesini daha da arttırmak için proje ve yatırımlarına devam etmektedir.

DOSAB Atıksu Arıtma ve Atıksu Geri Kazanım Tesislerinde 2022 yılı içerisinde Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren katılımcı firmalardan kaynaklanan toplamda 15.468.004 m3 evsel ve endüstriyel atık suyun arıtımı konvansiyonel tesis ve geri kazanım tesisi ile gerçekleştirilmiştir. Konvansiyonel tesis, geri kazanım tesisi, ter osmoz ünitesi ve çamur bertaraf tesisi dahil toplam 2022 yılı enerji tüketimi 11.567.360,7 kWh’tır.

2022 Yılında Arıtma Tesisinde :

  • 4 kez bütünleşik karşılaştırma testi, 8 kez habersiz ve 1 kez entegre denetim olmak üzere 13 kez denetim gerçekleştirilmiştir.

Yakma Tesisinde :

  • AYİY kapsamında 4 kez kontrol emisyonu, SKHKKY kapsamında 1 kez teyit emisyonu, SEÖS tebliği kapsamında 12 kez KGS3 ölçümü, 1 kez YGT ölçümü yaptırılmıştır.

Gerçekleştirilen tüm denetimlerde alınan atıksu ve emisyon numuneleri ve evrak incelemesi neticesinde idari yaptırım kararı uygulamasına neden olabilecek herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

15 Ağustos 2022 tarihinde 5 yıl geçerliliğe sahip Çevre İzin ve Lisans Belgesi yenilenmiştir.

İletişim e-posta:

aritma@dosab.org.trdosab aritma su geri kazanim3
Arıtma yeni 1
Arıtma yeni
1
3
4
12
11
aritma bina ve giris cikis su 2022
camur yakma mayis 2022
ro aralik 2021 (2)
ro aralik 2021 (3)
mbr
mbr2
ro aralik 2021 (1)
aritma peyzaj nisan 2022 (1)
aritma peyzaj nisan 2022 (2)
aritma peyzaj nisan 2022 (3)
aritma peyzaj nisan 2022 (4)
aritma peyzaj nisan 2022 (5)