SCADA, Sayaç Otomasyonu, Haberleşme ve MOBESE

Güncelleme: 27 Şubat 2023, Görüntülenme:51239

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi SCADA, Sayaç Otomasyonu, Haberleşme Sistemleri ve Alt Yapısı Projesi 2012 yılı sonunda devreye alınmıştır. Sistem, bir organize sanayi bölgesinin ihtiyaç duyduğu tüm altyapının bir merkezden izlenmesi ve kumandasını sağlayan ve bu entegre yapısıyla Türkiye’de ilk ve tek örnek olan bir yatırımdır.

Müşteri parsellerine, orta gerilim dağıtım merkezlerine, doğalgaz bölge regülatörlerine, su depolarına ve kuyularına tesis edilen SCADA ekipmanları ile dağıtımı ve yönetimi yapılan kaynakların (elektrik, doğalgaz, su ve atık su) anlık izlenmesi ve kontrolü sağlanmaktadır.

Sistemin ana haberleşme medyası haberleşme teknolojisindeki en hızlı, güvenilir ve gelişmeye açık ortam olan fiber optiktir. Dağıtım merkezleri arasında oluşturulan fiber optik ring, tüm DOSAB sahasından verileri toplayarak DOSAB Yönetim Merkezi’nde tesis edilmiş SCADA Merkezinde sonlanmaktadır.

DOSAB sahasına yayılmış Orta Gerilim Dağıtım Merkezlerine tesis edilen panolara takılan haberleşme anahtarları ile bu fiber optik ağ üzerinden SCADA Sistemine ait veriler ve CCTV Sistemine ait görüntüler aktarılmaktadır. SCADA Kontrol Merkezine konulan ana omurga anahtarları ve sunucular sahadan gelen verileri operatörlerin bilgisine sunmak üzere işlemektedir.

DOSAB’daki dağıtım altyapılarının bir merkezden izlenmesini ve kontrolünü sağlayan sistem aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır;

• Elektrik, Doğalgaz, İçme Suyu, Proses Suyu, Doğalgaz Dağıtım Şebekeleri ile Atık Su Deşarj Sistemi,

• Elektrik, Doğalgaz, İçme ve Proses Suyu ile Atık Su şebekeleri için Sayaç Okuma Sistemi,

• CCTV Sistemi,

• Haberleşme Sistemi (Fiber optik altyapısı üzerinden IP telefon, görüntülü konuşma ve metro ethernet hizmeti).

Sistemin anlık izleme ve kontrol yeteneği yanında arşivleme özelliği sayesinde kontrol edilen şebekeye ait veriler geçmişe yönelik izlenebilmektedir. Sistem, ileride kurulabilecek yeni sistemlerle veri alışverişi yapılmasını sağlayacak şekilde açık bir mimaride tasarlanmıştır. Dağıtılan kaynak bazında SCADA sistemi ile elektrik, doğalgaz ve su şebekeleri takip ve kontrol edilebilmektedir.

SCADA Sisteminin yanında Enviys Sayaç Otomasyonu Yazılımı, DOSAB sahasındaki RTU’lara bağlı tüm sayaçların tüketimlerini okuyup Enviys veritabanına kaydetmektedir. Yazılım bu verileri, kolay anlaşılır raporlar, grafikler ve tablolar şeklinde kullanıma sunmaktadır. Bu sistem ile fatura ve ihbarnameler oluşturulmakta, firmalar tüketim verilerine internet üzerinden izleyebilmektedir.

CCTV Sistemi ile 53 sabit, 10 hareketli olmak üzere toplam 63 kamera ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu sistem sayesinde DOSAB dahilinde bulunan elektrik, doğalgaz ve su şebekelerine ait önemli noktalar (dağıtım merkezleri, bölge regülatörleri, depolar, kuyular vb.), kavşaklar, DOSAB sahasına giriş-çıkış noktaları ve cazibe merkezleri izlenebilmektedir. Ayrıca Bursa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Demirtaş Polis Merkezi ile entegrasyon sağlanmış ve bazı kameralar buradan da izlenmektedir.

Evrakların elektronik ortamda tutulması için eBA yazılımı devreye alınmıştır. Gelen evrak, giden evrak ve izin süreçleri eBA üzerinden takip edilmektedir.

İletişim e-posta:

scada@dosab.org.tr1DOSAB_SCADA_Merkezi
2DOSAB_SCADA_Merkezi
3DOSAB_SCADA_Merkezi
4DOSAB_SCADA_Merkezi
5DOSAB_SCADA_Merkezi
6DOSAB_SCADA_Merkezi