KAMUOYUNA DUYURU

Güncelleme: 8 Ocak 2016, Görüntülenme:4627

7 Ocak 2016 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nde ‘Paralel Hakimler Santrali İptal Etti’ başlığı altında ve imzasız olarak verilen haberde, DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi Projemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararına karşı Bursa İdare Mahkemesinde açılan davada, ‘Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasından sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı’ alınmasına farklı anlamlar yüklenmiştir.

8 Ocak tarihli Olay Gazetesi’nde de, bir gün önceki gazete haberine atfen ‘Termik santrale kılıf arayışı, paralel kurnazlık’ başlığı altında habere ve üç yazarın yazılarına yer verilmiştir. Haber ve yorumlarda, Yeni Şafak Gazetesi’nin haberinin ‘ısmarlama’ olduğu, ‘Buram buram DOSAB’ın servisi koktuğu’ gibi gerçekle hiç ilgisi olmayan, yalan ve karalamalarla dolu ifadeler kullanılmıştır. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman tarafından asla kurulmamış cümleler gerçek dışı şekilde söylenmiş gibi gösterilmiştir.

Bursa İdare Mahkemesi’nin 19 Ekim 2015 tarihli (kamuoyuna 24 Ekimde yansıyan) Buhar ve Enerji Üretim Tesisi ÇED kararına istinaden, DOSAB olarak 25 Ekim 2015 tarihinde yaptığımız ve resmi internet sitemizde de yer alan açıklamada “… Söz konusu karar, DOSAB’ın projesi kapsamında alınan ÇED Olumlu Kararının hukuka aykırılığını göstermemektedir; keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasından sonra yeniden bir karar verilecektir. Dolayısıyla, bu aşamada alınan karar kesin ve nihai karar değil, geçici bir karardır. Nihai karar, bilirkişi heyeti tarafından yapılacak teknik değerlendirme ve arkasından yapılacak hukuki değerlendirme sonucu oluşturulacaktır. ÇED davaları, ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan, tüm benzer davalarda bu tür kararlar olağandır.

Kaldı ki, DOSAB tarafından yapılması planlanan proje, çevreye son derece duyarlı olup, alınan ÇED Olumlu Kararı mevzuata uygundur. Projemiz çevre değerlerini DOSAB ve etrafında iyileştirecek bir yatırımdır. DOSAB’ın projesi sadece sanayicilerimizin değil, tüm Bursa Halkının çevresel duyarlılıkları gözetilerek hazırlanmıştır. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda aksi bir tutum içerisinde olmayacağımızı, ÇED raporumuzun, bilirkişi heyeti tarafından değerlendirilerek uygun mütalaa edileceği kanaatimizi tüm Bursa Halkına saygı ile arz ederiz.” ifadelerine yer vermiştik.

DOSAB halen bu görüştedir ve son iki gün içinde, iki gazete tarafından yapılan haber ve yorumlarla ilgili hiçbir dahli ve bilgisi olmamıştır; söz konusu iki gazeteden de bilgi ve görüş talebinde bulunulmamıştır. Yargıya intikal etmiş projemizle ilgili olarak bugüne kadar kararı etkileyecek hiçbir açıklama yapılmadığı gibi hukukun üstünlüğüne olan inancımız ile nihai karar beklenmektedir. Büyük bir üzüntü içinde takip ettiğimiz son gelişmeler, Pazartesi günü yapılacak keşif ve bilirkişi heyeti incelemesi arefesinde zamanlama olarak oldukça manidardır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

DOSAB Bölge Müdürlüğü