DOSAB`DAN KAMUOYUNA DUYURU

Güncelleme: 24 Ekim 2015, Görüntülenme:4209

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzce yapılması planlanan DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi Projemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararına karşı Bursa İdare Mahkemesinde açılan davada, “Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasından sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.”

Söz konusu karar, DOSAB’ın projesi kapsamında alınan ÇED Olumlu Kararının hukuka aykırılığını göstermemektedir; keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasından sonra yeniden bir karar verilecektir. Dolayısıyla, bu aşamada alınan karar kesin ve nihai karar değil, geçici bir karardır. Nihai karar bilirkişi heyeti tarafından yapılacak teknik değerlendirme ve arkasından yapılacak hukuki değerlendirme sonucu oluşturulacaktır. ÇED davaları, ivedi yargılama usulüne tabi olduğundan, tüm benzer davalarda bu tür kararlar olağandır.

Kaldı ki, DOSAB tarafından yapılması planlanan proje, çevreye son derece duyarlı olup, alınan ÇED Olumlu Kararı mevzuata uygundur. Projemiz çevre değerlerini DOSAB ve etrafında iyileştirecek bir yatırımdır. DOSAB’ın projesi sadece sanayicilerimizin değil, tüm Bursa Halkının çevresel duyarlılıkları gözetilerek hazırlanmıştır. Hiçbir zaman ve hiçbir koşulda aksi bir tutum içerisinde olmayacağımızı, ÇED raporumuzun, bilirkişi heyeti tarafından değerlendirilerek uygun mütalaa edileceği kanaatimizi tüm Bursa Halkına saygı ile arz ederiz.

DOSAB Bölge Müdürlüğü