ÇEVRE İZNİ OLMAYAN TESİSLERE AĞIR İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAKTIR

Güncelleme: 1 Ağustos 2013, Görüntülenme:5904

29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tüm faaliyet ve tesislerin Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı alma yükümlülükleri vardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bildirimde yıl sonuna kadar işletmelere süre verildiği ve 01.01.2014 tarihine kadar Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) olmayan işletmelere 40 bin lira ile 1.7 milyon liralık idari para cezası kesileceği bildirilmiştir.

Ayrıca atık bertaraf tesislerinin Çevre İzin ve Lisansı olmadan atık alımını gerçekleştiremeyeceği gibi lisansı olmayan tesislere atık gönderen işletmeler de çevre cezasıyla karşı karşıya kalacaktır.

Dolayısıyla sanayi bölgemizde faaliyette bulunan ve Çevre İzin ve Lisanları mevzuatı kapsamında gerekli işlemleri başlatmayan tesislerin çevre cezası riskiyle karşı karşıya kalmaması için ivedilikle Geçici Faaliyet Belgesi başvurularını yapmaları ayrıca atık bertaraf ve geri kazanım lisansı olmayan tesislere atık göndermemeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Ebru YAVUZ-Çevre Grup Şefi
Tel: (0224) 261 00 40- 1400