DOSAB Yeşil OSB yolunda bir ilke imza attı

Güncelleme: 23 Ocak 2024, Görüntülenme:1005

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda katılımcı firmalarımıza sürdürülebilir üretim konusunda destek sağlayabilmek ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedeflerine uyum sağlayabilmek için Yeşil OSB Sertifikasyon çalışmalarımız yoğun olarak devam etmektedir.

Süreç kapsamında ülke genelinde ön kriterler için başvuru yapan 19 OSB’den biri olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 01.09.2023 tarihinde ön uygunluk alındı.

Yeşil OSB Belgelendirme sürecinde, TS ISO 14064’e göre hazırlanacak Sera Gazı Beyanının TSE tarafından doğrulanması zorunludur.

Bu kapsamda 02.01.2024 tarihli Sera Gazı Doğrulama Belgesi ile Bursa’da ilk, Türkiye genelinde 5. sırada Sera Gazı Beyanı Doğrulaması yapılan OSB olduk.

Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında katılımcı firmalarımıza yönelik olarak 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde Eğitmenimiz Mustafa Demirol tarafından aşağıdaki eğitimler düzenlenmiştir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama, ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi, Endüstride Su Verimliliği Uygulamaları ve Yağmur Hasadı Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık ve Enerji Verimliliği Uygulamaları Eğitimi

ISO 14064 Karbon Ayak İzi ve Hesaplama, Raporlama, AB Yeşil Mutabakat, Sera Gazları Eğitimi1
YEŞİL OSB
2
3
Dokümanlar
Sera Gazı Raporu Doğrulama Belgesi