DOSAB Atıksu Altyapı Yönetim Talimatı revize edildi

Güncelleme: 6 Nisan 2022, Görüntülenme:2758

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” zorunluluğu gereği, 14.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararla, DOSAB Atıksu Altyapı Yönetim Talimatı 01.04.2022 tarihinde revize edilmiştir.

Yapılan revizyon ile; kirlilik yüküne göre faturalandırma, tüm atıksu kaynaklarının düzenli denetim programı ile sürekli olarak izlenmesi, Kirlilik Önlem Bedeli tarifelerinin güncellenmesi vb. konularda yapılan yenilikler ve güncellemeler ile Atıksu Altyapısının daha kontrollü olarak takip edilmesine ve mevcut uygulamaların iyileştirilmesine olanak sağlanacaktır.

İlgili ekleri aşağıdaki dokümanlar bölünmünden inceleyebilirsiniz.dosab aritma
Dokümanlar
DOSAB Atiksu Altyapi Yonetim Talimati REV 2022
Ek 1_Kirlilik_Onlem_Bedeline_Esas_Faaliyetler_ve_Ceza_Tutarlari (4)