Dünya Bankası finansmanlı projeler...

Güncelleme: 25 Mart 2022, Görüntülenme:2648

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası finansmanlı “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB'ler) verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer OSB’lere örnek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Dünya Bankası Grubu ile 26/02/2021 tarihinde 300 Milyon ABD Doları tutarındaki İkraz Anlaşması imzalandı. Proje ile aşağıdaki faaliyetler kredi olarak desteklenecek.

1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi (yol, su, yağmur suyu, kanalizasyon hatları, telekomünikasyon ve internet ağları; doğal gaz ağları; enerji hatları; OSB binaları; atık su arıtma tesisleri; çevre laboratuvarları ve lojistik tesisler)

1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi (gelişmiş altyapı yatırımları, diğerlerinin yanı sıra, yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarikine yapılan yatırımları; LED sokak aydınlatması; gelişmiş atık su arıtımı; idari binaların geliştirilmiş enerji verimliliği; ve üretim girdileri için atık malzemelerin geri dönüştürülmesi ve / veya yeniden kullanılması)

1.3. OSB inovasyon merkezleri yatırımlarının desteklenmesi

Dünya Bankası standartlarına göre seçilecek OSB Projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programına alınması durumunda “OSB Uygulama Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde %3 faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilecek.

Projenin başvuru, seçim, değerlendirme, ihale ve ödeme işlemleri Bakanlık Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Uygulama Birimi koordinatörlüğünde yapılacak.

Bu çerçevede, DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Murat İspa, Çevre Grup Şefi Ebru Yavuz, Arıtma Grup Şefi Selen Tunçman, Arıtma Proses Şefi Süheyla Çiftçi, Danışman Prof.Dr.Erkan Şahinkaya, SCADA Grup Şefi Okan Anacak'tan oluşan heyet; TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'ı ziyaret edip, Dünya Bankası finansmanlı OSB kredileri kapsamındaki DOSAB projelerini aktardı.IMG20220324154450