Destek Yönetim Sistemi Süre Uzatımı

Güncelleme: 14 Temmuz 2020, Görüntülenme:305

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlığımızca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmişti.
Mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 uzatılması; 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/06/2020 tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebilmesi hususları bildirilmişti.
Ancak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile ortaya çıkan fiili durum, DYS’de yürütülmesi hedeflenen iş ve işlemlerde aksamalara yol açmış, firmaların DYS’ye tanımlanma ve yetkilendirilmiş kullanıcı tanımlama süreçlerinde güçlükler ortaya çıkarmıştır.
Bu sebeple yapılan süre uzatımlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı İhracat Gernel Müdürlüğü açıklaması ekte yer almaktadır.Dokümanlar
Destek Yönetim Sistemi (DYS) Pdf (2)