Firmalara Mentorluk Hizmeti

Güncelleme: 28 Şubat 2020, Görüntülenme:792

TÜBİTAK BİGG+ Çağrısı (KOBİ’lerin İş Geliştirme ve Yenilik Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmaları Oluşturulması ve Yürütülmesi Yönelik Destek) kapsamında ULUTEK Teknopark, TÜBİTAK’tan proje ön onayı almış alanında uzman iki yürütücü kuruluşla anlaşma yapmıştır. ULUTEK Teknopark bu çağrı kapsamında Bursa’da yerleşik firmaların bu destekten en üst seviyede yararlanmalarını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında konusunda uzman ve akredite olmuş mentorler tarafından sektör kısıtlaması olmaksızın 7 aylık süre boyunca firmalarımıza özel ve ihtiyaçları kapsamında gelişme potansiyeli olan alanlara ilişkin ücretsiz mentorluk hizmeti sağlanacaktır.

Katılımcı firmaların, doğru mentor adaylarıyla eşleştirilmesi ve niteliksel olarak mentörlük yetkinlikleri gelişmiş mentorlerin, çağrı ile uyumlu kompoze edilmiş Programı yürütmeleri sayesinde katılımcı KOBİ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Kapasitelerini Geliştirerek piyasada sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlaması hedeflenmektedir ki uygulama sonunda mentörlük hizmetinden yararlanan KOBİ’lerin:

1.Yeni fikir geliştirme

2.Rekabetçi ürün ve servisler geliştirme

3.Karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarının tespiti

4.Ar-Ge ve yenilikçilik işbirlikleri

5.Yenilikçi şirket kültürü

6.Fikri Mülkiyet hakları koruma ve yararlanma

7.Ulusal ve uluslararaları Ar-Ge ve yenilikçilik desteklerine erişim konularında yetkinliklerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Programa katılım kriterleri;

2009 yılı sonrası TÜBİTAK TEYDEB Projesi tamamlamış olması, (daha önce proje tamamlamadıysanız, devam eden projeniz olsa dahi tamamlanmadığı için kabul edilmeyecektir.)

En az 3 personel istihdamı olması,

Pazar potansiyeli yüksek bir ürün, veya prototipe sahip olmasıdır.

Önemli Notlar;

· Firmanızdan proje yazılması beklenmemektedir. Proje Tübitak tarafından yetkilendirilmiş uygulayıcı kuruluşlarca yazılmış ve onayı alınmıştır.

· Firmanızda minimum 3 personel şartı, proje kapsamında 3 personelin olacağı anlamına gelmemektedir.

· Program ücretsizdir, firmanızdan hiçbir şekilde ödeme talep edilmeyecektir.

· Proje başvurunuz itibariyle, mevcut durum ve beklentilerinize göre uygun mentör atanarak, çalışmaya kısa bir süre içerisinde başlanacaktır. Eşleştirilen mentör firmanızı ziyaret ederek değerlendirme yapacak, beklentilerinize göre bir çalışma planı oluşturulacaktır.

· Proje kapsamında ULUTEK Bursa için ciddi sayıda kontenjana sahiptir, dolayısıyla projeye başvuran tüm firmalarımıza destek verilmesi amaçlanmaktadır. Firmanızın potansiyeli doğrultusunda, alınacak mentörlük hizmetiyle yukarıda belirtilen konularda yetkinliklerinizin geliştirilebileceği değerlendirilmek suretiyle, firmanız programa kabul edilecektir.

· 7 aylık mentörlük çalışması sonucunda firmanızda etki analizi yapılarak, gelişmeler gözlenecek ve TÜBİTAK’a yetkilendirilmiş uygulayıcı kuruluş tarafından raporlanacaktır.

Öncelikle programa katılım için gelen talepler toplanacak ve değerlendirme yapılacaktır, değerlendirme sonucu uygun görülen firmalar programın detayları ile ilgili ULUTEK Teknopark tarafından ayrıca bilgilendirilecektir.

Kriterlere uygun Bursamızın değerli firmalarının ekteki Excel Formunu doldurarak 2 Mart Pazartesi 13:00’a kadar ulutek@ulutek.com.tr adresine iletmeleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

FORM İÇİN TIKLAYINIZ..