DOSAB Kanalizasyon Deşarj Kriterleri

Güncelleme: 30 Ocak 2019, Görüntülenme:840

Yönetim Kurulumuzun 07.01.2019 tarih, 2019-01 sayılı toplantısında alınan karar gereği “DOSAB KANALİZASYON DEŞARJ KRİTERLERİ” belirlenerek uygulamaya alınmıştır.

DOSAB Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm katılımcıların kanalizasyon sistemine bağlantı izni ve ön arıtma tesisi deşarjı izni aşamasında öngörülen üst sınır değerleri aşağıda Tablo-1 olarak belirlenmiştir.Dokümanlar
TABLO 1