İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Önemli Duyuru

Güncelleme: 5 Şubat 2018, Görüntülenme:1970

Sayın Sanayicimiz,

13.11.2017 tarih ve 34768 sayılı İŞKUR Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yazısında, son günlerde yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği ölüm, maluliyet gibi sonuçların toplumun tüm kesimini derinden etkilediği, iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini bir kez daha ortaya koyduğu ve 6331 sayılı İş Kanunu’nun 23. Maddesi gereği OSB yönetimi olarak görev ve sorumluluk alanımızdaki işyerlerinde gerekli tedbirlerin alınması hususunda, işyerlerinin uyarılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgi yazıya istinaden 22.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı gereği, işletmenizde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hazırlanması gereken ve aşağıda listelenen dokümanların en geç 19.02.2018 tarihine kadar ibenice@dosab.org.tr iletilmesi gerekmektedir.

  1. Buhar kazanı, basınçlı kap ve kimyasal tank ve depolara ilişkin envanter tablosu (Ek’te verilmiştir)
  2. Acil Durum Eylem Planını
  3. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve kimyasalların bulunduğu depoları gösterir plan
  4. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfası üzerinden yapılan BEKRA Bildirimi
  5. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı (Hazırlanması gerekmiyorsa buna ilişkin belge)
  6. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sözleşmesi (Yıllık 50 tonun üzerinde kimyasal alan, boşaltan, yükleyen firmalar için geçerlidir) veya zorunluluk yoksa TMGD bulundurma konusunda muaf olunduğuna dair belge.


Dokümanlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Duyurusu
Ek Buhar Kazanı, Basınçlı Gaz Tankı ve Kimtasal Depola Tank Envanter Tablosu