Buhar Kazanı vb.Basınçlı Kapların Kontrolleri

Güncelleme: 28 Kasım 2017, Görüntülenme:1692

Sayın Sanayicimiz,

08.11.2017 tarihinde Gürsu’da gerçekleşen elim kazada ne yazık ki 5 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi ise yaralanmıştır. Kaza tekstil fabrikasındaki buhar kazanında yaşanan patlama sonucu gerçekleşmiştir. Buhar kazanı vb. basınçlı kapların periyodik olarak kontrol edilmesi yaşanabilecek kazaları büyük ölçüde önlemektedir.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre işletmenizde bulunan makine, ekipman ve tesisatların, aşağıda verilen süreler çerçevesinde Periyodik Kontrollerinin yapılması zorunludur.

Basınçlı Kap ve Tesisatlar Periyodik Kontrol Süreleri

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenecek aralıklarda yapılır. Kontroller yönetmelikte geçen teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır.

 • Buhar kazanları, kalorifer kazanları; Yılda bir
 • Manifoldlu asetilen tüp demetleri ve kullanımdaki LPG tüpleri; Yılda bir
 • Basınçlı hava tankları; Yılda bir (Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.)
 • Taşınabilir gaz tüpleri (dikişli, dikişsiz); Üç yılda bir
 • Taşınabilir asetilen tüpleri; TS EN ISO 10462 standartında belirtilen sürelerde
 • Sıvılaştırılmış gaz tankları LPG ve benzeri yerüstü / yer altı; 10 yılda bir
 • LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri; 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
 • Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar 10 yılda bir (Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır. Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.)

Kaldırma ve İletme Ekipmanlarının Periyodik Kontrol Süreleri

 • Kaldırma ve/veya iletme araçları; Yılda bir
 • İstif Makinesi, Forklift, Transpalet, Lift, Yürüyen merdiven ve yürüyen bant; Yılda bir
 • Asansörler; İnsan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde” belirtilen hususlara göre yapılır.
 • Yapı İskeleleri; Altı ayda bir

Tesisatların Periyodik Kontrol Süreleri

 • Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner: Yılda bir
 • Akümülatör, Transformatör; Yılda bir
 • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı; Yılda bir
 • Havalandırma ve Klima Tesisatı; Yılda bir
 • Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir.