DOSAB Bir Başarı Öyküsüdür

Güncelleme: 30 Nisan 2018, Görüntülenme:22075

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayi oluşumu, planlı bir şekilde başlamamıştır. 40-50 fabrikanın kendi olanaklarıyla kurulduğu, ‘Demirtaş fabrikalar bölgesi’ diye anılan sanayi oluşumunun ardından, 1990 yılında OSB olmuştur. 2000 yılında yürürlüğe giren 4562 sayılı OSB Kanunu ile birlikte 2001 yılı Nisan ayında tüzel kişilik kazanmıştır. Dolayısıyla, kendiliğinden gelişen plansız bir sanayi yapısının ardından; bölge sanayicisinin girişimciliği, birlikteliği ve olağanüstü çabalarıyla, özellikle 2001 yılından sonra hızlı bir şekilde ülkenin en modern ve çağdaş alt yapısı kurulmuş, bugün örnek bir noktaya gelinmiştir. DOSAB’ın kuruluş ve bugüne kadar olan öyküsü tam anlamıyla bir başarı hikayesidir.

Hiçbir alt yapının olmadığı günlerden elektrik, doğalgaz, su, çevre, arıtma, yol, iletişim, sosyal tesisler vb. konularda organize sanayi bölgeleri arasında en iyi noktaya ulaşılmıştır. Bugün DOSAB, katılımcılarına ve ülke ekonomisine daha büyük katma değer ve fayda yaratacak, rekabet üstünlüğü getirecek yeni projeler üretmekte, çıtayı daima daha yükseğe taşımakta, örnek ve öncü olmaktadır. Katılımcı firmalarına gerek enerji temininde en kaliteli, en uygun fiyatlı ve istikrarlı tedariği sağlamak, gerekse diğer hizmetlerimizde fark yaratarak en iyiyi sunmak noktasında ülkemizin en önde gelen bölgeleri arasında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

DOSAB aynı zamanda eğitim ve sağlık alanı başta olmak üzere, sosyal sorumluluk proje ve yatırımlarıyla toplumumuzun refah seviyesini yükseltmeye de önemli katkılar sunmaktadır. Tüm bu yapı, DOSAB sanayicilerinin birlik ve beraberliği ile yıllar içinde oluşmuş ve her geçen gün daha ileriye gitmektedir.

Ben ve arkadaşlarım, ilk olarak 6 Mayıs 2017 tarihindeki Olağan Genel Kurulumuzda iki yıl ardından da 26 Nisan 2019 tarihindeki Olağan Genel Kurulumuzda 4 yıl daha yönetimde görev aldık. İlk dönemde olduğu gibi ikinci görev dönemimizde de sanayicileriyle bütünleşmiş, şeffaf şekilde yönetilen, katılımcı bir yönetim anlayışını daha geliştirmek için çaba göstereceğiz. Elbette sanayimize, şehrimize ve ülke ekonomimize daha fazla katma değer sağlamak için gerekli yatırımları yapmaya devam edeceğiz.

DOSAB'ın kuruluşundan bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla.

H.Ersan ÖZSOY
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı