Entegre Yönetim Sistemimiz

Güncelleme: 9 Nisan 2019, Görüntülenme:12044

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Katılımcı Memnuniyeti: Katılımcılarımızın, resmi kuruluşların ve toplumun memnuniyeti tüm faaliyetlerimizin odak noktasıdır. Taahhütlerimizi en yüksek kalitede, hedef bütçe içerisinde ve zamanında tamamlayıp teslim ederiz.

Sürekli İyileştirme: Süreçlerimizi performans göstergeleri ile takip eder, uygunsuzluklar daha oluşmadan sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız. Konumuzla ilgili tüm teknolojik yenilikleri ve olanakları yakından takip ederek hizmetimizi sürekli geliştirir, enerji yoğunluğumuzu iyileştiririz.

Kanunlara ve Mevzuatlara Uyum: Tüm faaliyetlerimizi T.C. yasaları ve hukuk kuralları çerçevesinde, yönetmelikler, düzenlemeler ve şartnamelere uygun olarak yürütürüz.

Yüksek Nitelikli Çalışanlar: Verdiğimiz tüm hizmetlerde konusuna hâkim, bilgili, işini seven, tasarruf bilincinde yaptıkları her işten sorumluluk ve gurur duyan nitelikli ve kişisel çatışmalardan arınmış, hedeflere odaklı istekli bir takım olarak çalışırız. Yüklenicilerimizin gelişimi içinde katkı sağlayarak onları eğitmeyi ve aynı prensipler doğrultusunda hareket etmeyi sağlarız.

İnsan Sağlığını Korumak: Hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederiz.

Çevreyi Korumak: Hizmetimizi sunarken çevrenin en az oranda etkilenmesi ve kirlenmenin asgari oranda tutulmasını sağlamak amacıyla doğal kaynakları optimum seviyede kullanırız. Olumsuz çevre etkilerini, atıklarımızı, enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak için proaktif yaklaşım sergileriz.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) KURULUMU SÜRECİ

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında DOSAB’da;

1) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
2) ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
3) 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi
4) IS0 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi
mevcuttur.

EYS kurulumu aşamasında yönetim sistemlerini daha etkin kullanabilmek ve işleyişi hızlandırmak anlamında aşağıda belirtilen programlar devreye alınmıştır;

  • EBA (Belge, Doküman ve İş Akış Yönetimi Sistemi)
  • QDMS (EYS Dokümantasyon Yönetim Programı)
  • BOYS (Kurumsal Varlık Bakım-Onarım Yönetim Sistemi)

DOSAB’da Entegre Yönetim Sistemi süreci 2012 yılı başında ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 kurulumu çalışmaları için danışman bir firma ile anlaşma sağlanmasıyla başlamıştır. 2013 ve 2014 yılı içerisinde EBA, QDMS ve BOYS programlarının bu sürece adaptasyonu gerçekleştirilmiş ve Entegre Yönetim Sistemine ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi de dahil edilerek 4 sistemin kurulumu çalışmaları yürütülmüştür. 2015 yılı içerisinde 1. ve 2.aşama denetimler gerçekleştirilmiş ve DOSAB Entegre Yönetim Sistemi belgelendirilmiştir.

DOSAB, 4 yönetim sisteminin aynı anda belgelendirildiği ilk OSB’dir.