İnşaat - Su Grubu Hizmetleri

Güncelleme: 9 Ocak 2021, Görüntülenme:30715

Alt Yapı ve Çevre Düzenleme Hizmetleri

Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan tüm yolların yapımı ve bakımları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yol kenarlarında bulunan bordür ve tretuvar betonları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılıp, bakım ve onarımları rutin olarak yapılmaktadır. Firmanın yola olan cephesindeki bordür ve tretuvarlara hasar vermesi durumunda bu hasarların tamiri katılımcı firma tarafından yapılmaktadır. Yine firmanın giriş kapısı yeri değişmesi konusunda, değişiklik talebi olur ve bu talep Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunursa, bu değişiklikle ile ilgili inşaat işleri katılımcı firmalar tarafından yapılmaktadır.

Bölge sınırları içinde bulunan katılımcı firmalardan gelen kanalizasyon veya yağmursuyu tıkanıklık ihbarlarında, ana hat ile katılımcı firma parsel bacası arasındaki tıkanıklıklar Bölge Müdürlüğümüz İnşaat Grubu tarafından açılmaktadır. Ancak parsel içerisindeki altyapı tıkanıklıkları tamirleri katılımcı firma tarafından yapılmaktadır.

Katılımcı firmaların parsel bazında kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının deşarj kontrolü Bölge Müdürlüğü İnşaat Grubu tarafından yapılmaktadır. Bu kontrollerle yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrık çalışması sağlanmaktadır.

Altyapı arızalarından dolayı kazılan yerlerin asfalt yama tamiratları ve zaman içinde yüksek tonajlı araçlar nedeni ile hasar gören asfaltların yenileme işleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bölge sınırlarımız içerisinde tüm trafik levhalarının montajları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Trafik levhalarının yerlerinin tespitleri Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri ile birlikte yapılmaktadır. Çeşitli nedenlerle hasar gören trafik levhalarının onarım ve bakımları yine Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Kullanma Suyu ve Proses Suyu Dağıtım Hizmetleri

Katılımcı firmaya kullanma ve/veya proses suyu, Bölge Müdürlüğü tarafından katılımcı firma parselinin su şebekesine en yakın noktasından sağlanmaktadır. Proses suyu sadece boyahane hakkı olan parseldeki katılımcı firmaya verilmektedir. Su şebekesine bağlantı, mevcut su parsel vanasına katılımcı firma tarafından ekli bir boru ile yapılmaktadır. Katılımcı firma mevcut su parsel rögarından 3-5 metre mesafe uzaklıkta, bypass devreli, eş değer çift sayaç, filtre ve hat ayırma vanaları ihtiva eden korumalı bir sayaç odası (izolasyonlu pano) kurmakla yükümlüdür. SCADA sistemine uyumlu sayaçlar Bölge Müdürlüğü tarafından katılımcı firmaya verilmektedir. Sayaç verilerinin SCADA sistemine ulaştırılması için gerekli alt yapının (borulama veya kablo tavası) elektrik panosuna (RTU) kadar yapılması katılımcı firmaya aittir.

Katılımcı Firma en az 24 saat ihtiyacını karşılayacak kadar depo yapmakla yükümlüdür. Sayaç arızası durumunda Bölge Müdürlüğü’ne derhal bilgi verilmelidir. Arızalı sayaçlar Bölge Müdürlüğü tarafından sökülerek, sayaç üreticisi firmaya tamire gönderilmekte ve yerine yedek sayaç devreye alınmaktadır. Arızadan gelen sayaçlar Bölge Müdürlüğü tarafından yerine takılarak arıza bedelleri katılımcı firmaya fatura edilmektedir.

Parsel vanası öncesi hat arızaları Bölge Müdürlüğü’ne bildirildikten sonra Bölge Müdürlüğü Su Grubu tarafından tamir edilmektedir. Parsel vanası sonrası hat arızaları katılımcı firma tarafından tamir edilmektedir. Bölge Müdürlüğümüz tarafından parsel içindeki su arızalarına müdahale edilmemektedir.

Bölge Müdürlüğü tarafından, kullanma suyu için 2 aylık, proses suyu için 1 aylık aralıklarla sayaçlar okunarak katılımcı firmaya fatura edilmektedir. Katılımcı Firma Bölge Müdürlüğü elamanlarının parsel içindeki sayaçlara erişimini sağlamakla yükümlüdür.

Yeşil Alan ve Peyzaj Hizmetleri

Peyzaj çalışmaları kapsamında tretuvar ile parsel sınırları arasında bir metre genişliğinde yeşil bantlar oluşturulmuştur. Bu yeşil bantlara Leylandi ağacı dikimi yapılmaktadır. Dikilen Leylandi ağaçlarının bakımı kapsamında, yılda bir kere olmak üzere budama yapılmaktadır. Ayrıca bu ağaçlarda sulama, ilaçlama ve diplerinde yabani ot mücadelesi yapılmaktadır. Ot mücadelesi ot tırpanı ile sulama ise tam otomatik damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır.

Leylandi ağacı dikiminin uygun olmadığı şev alanları, orta refüjler ve Mustafa Karaer caddesinde ise Top Akasya ve çalı grubu bitkileri dikilmektedir. Dikilen başlıca çalı grupları ateş dikeni, alev, cotonaster ve pitos porium dur. Bu gruba giren bitkilerimizin bakımı kapsamında periyodik olarak budama, sulama, ilaçlama ve yabani ot mücadelesi yapılmaktadır. Ot mücadelesini el çapası ile sulama ise tam otomatik damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır. Top Akasya ağaçları iki yılda bir kere, çalı grupları ise yaz sezonu içerisinde periyodik olarak budanmaktadır.

Daha geniş ve düzgün olan alanlarımız da çim alan olarak düzenlenmiştir. Bu alan üzerlerinde kısmi olarak süs bitkileri bulunmaktadır. Bu alanların bakımı kapsamında periyodik olarak biçim, sulama, ilaçlama yapılmaktadır. Sulama tam otomatik pop-up sulama sistemi ile yapılmaktadır.

Bölgedeki tüm peyzaj alanlarının ve sulama sistemlerinin yapımı ile bakımı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ancak firma içleri peyzaj çalışmaları sorumluluğumuz dışında olup, bu alanlarda hizmetimiz bulunmamaktadır.Yoml çalışmaları3
Yol Tretuvar Aydınlatma Peyzaj çalışmaları
Yol ve çevre düzenlemeleri
Yol yeşil alan ve otomatik sulama
Orta refüj peyzaj
Orta refüj ve ağaçlandırma
Yol çalışmaları1
Yol çalışmaları2
Proses Suyu Deposu 1
Proses Suyu Deposu 2
dosab proses su deposu 3