OSB Yıldızları Araştırması

Güncelleme: 21 Ağustos 2023, Görüntülenme:655

OSBÜK tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve etkin bir referans kaynağı olan OSB Yıldızları
araştırmasına başvurular devam etmektedir. Araştırma ile OSB'lerde faaliyette bulunan firmaların ülke
ekonomisine katkılarının ortaya konması, başarılı ve performansı yüksek firmaların bilinirliğinin arttırılması
ve ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.
İlgi yazı ekte sunulmuştur.


Dokümanlar
OSB Yıldızları