DOSAB 2022 Mayıs Dönemi Doğalgaz Tarifesi Hk.

Güncelleme: 27 Mayıs 2022, Görüntülenme:2160

Bölge Müdürlüğümüzün 2022 Gaz Yılı tedarikçisi olan BOTAŞ A.Ş., 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere OSB içindeki katılımcılara uygulanan doğalgaz tarifesinde değişikliğe gittiğini bildiren bir ek protokol göndermiştir.

BOTAŞ A.Ş.’nin web sitesinde yayınlanan 2022 Mayıs dönemi doğalgaz tarifesi ve detayına göre Bölge Müdürlüğümüzün katılımcılarına Yıllık Toplam Tüketimlerine bağlı olarak uygulayacağı tablo ve tarife detayları aşağıdaki gibidir.

TABLO:

DOSAB Doğal Gaz Satış Birim Fiyatları

Fiyat Kademesi

Elektrik Üretim Amacı

Dışındaki Kullanım

Elektrik Üretimi Amaçlı

Kullanım

TL/Sm³

TL/kWh

TL/Sm³

TL/kWh

OSB Kademe 1

( 0-300.000 Sm³/yıl)

3,348212

0,31468158

10,750000

1,01033835

OSB Kademe 2

( 300.001 Sm³/yıl ve üzeri)

9,450000

0,88815789

10,750000

1,01033835

1. 1 Sm³: 15°C ve 1.01325 bar mutlak basınçtaki 1 m³ Gazın hacmine tekabül eder.

2. Fiyatlandırmada doğal gazın 9155 Kcal/Sm³ olan üst ısıl değeri esas alınmıştır. (Sm³)

3. Bu fiyatlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Taşıma Bedeli (TB), Dağıtım Bedeli (DB) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ilave edilecektir.

TARİFE DETAYLARI:

OSB Kademe 1: “TESİS” bazındaki mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı toplam 300.000 Sm³ ve altında olan Katılımcıları ifade etmektedir.

OSB Kademe 2: “TESİS” bazındaki mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı toplam 300.001 Sm³ ve üzerinde olan Katılımcıları ifade etmektedir.

  1. 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, mevcut 2022 Yıllık Çekiş Taahhüt Bildirim miktarı referans alınarak, Organize Sanayi Bölgemiz katılımcılarımızdan 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki “TESİS” bazında toplam tüketim miktarı 300.000 Sm³ ve altında olanların fiili tüketim miktarları için OSB Kademe 1 fiyatı, 300.001 Sm³ ve üzerinde olan “TESİSLERİN” fiili tüketim miktarları için OSB Kademe 2 doğal gaz satış fiyatı (her türlü vergi, ilave bedel vb. eklenerek) uygulanacaktır.
  1. 2022 Yılı Mayıs ayı OSB Kademe 2 doğal gaz satış fiyatı uygulanacak fiili aylık tüketim miktarlarının %60'ı için Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB Kademe 2 fiyatı, %60'ının üzerindeki “elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki” fiili tüketim miktarları için ise Tarifede yer alan “Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım” için geçerli olan OSB Kademe 2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.
  1. 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hizmet sözleşmesi süresi içerisinde OSB Kademe 2 tarifesi uygulanan katılımcının fiilen kullandığı toplam doğal gaz miktarının hizmet sözleşmesi süresi sonu itibarı ile OSB Kademe 2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; söz konusu katılımcının 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren fiilen kullandığı doğal gaz miktarları için OSB Kademe 1 ile OSB Kademe 2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, DOSAB tarafından her türlü ferilerden (faiz vs.) ari ve Aylık TÜFE değişim oranları güncellemesi yapılmaksızın hizmet sözleşmesi süresinden sonra katılımcıya ödenecektir. Ancak, hizmet sözleşmesi veya doğal gaz aboneliği fesih olan katılımcılar için DOSAB tarafından katılımcıya OSB Kademe 1 ile OSB Kademe 2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
  1. OSB Kademe 1 fiyatı uygulanan katılımcının fiilen kullandığı toplam doğal gaz miktarının hizmet sözleşmesi süresi içinde OSB Kademe 2 tüketim miktarı sınırını (300.001 Sm³) aşması durumunda, 01 Mayıs 2022 tarihinden itibaren söz konusu katılımcının Aylık fiili doğal gaz kullanım miktarları üzerinden her Ay için hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, DOSAB tarafından Aylık TÜFE değişim oranları ile Cari Aya kadar güncellenerek katılımcıya fatura edilecektir.
  1. Ekmek üreticisi olduğunu belgeleyen Ekmek Üreticisi katılımcılarımıza Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB Kademe 1 fiyatı uygulanacaktır.

BOTAŞ A.Ş. ve Bölge Müdürlüğümüz arasında imzalanan ek protokol gereği, Bölgemizdeki tüm katılımcılarımızın 2022 Gaz Yılı Ocak-Nisan Dönemi Gerçekleşen Tüketim Miktarları, EPDK Sektör Bilgisi, NACE kodu ile birlikte Katılımcı Kodu, ETTN, E-Fatura Numarası, Fatura Tarihi, Fatura Tutarı, Tüketim Miktarı BOTAŞ A.Ş.’ye bildirilmiştir. 01 Mayıs 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüğümüz BOTAŞ A.Ş.’ye Katılımcılarımızın Tüketim Miktarlarını OSB Kademe 1 ve OSB Kademe 2 olarak bildirecektir.