10 Soruda Mesleki Eğitim Merkezi Uygulaması ve Sanayimize Katkısı

Güncelleme: 22 Ocak 2022, Görüntülenme:3382

Değerli Sanayicilerimiz;

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında, DOSAB ile eşleşen Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi DOSAB İrtibat Bürosu DOSABSİAD Yönetim Binasında hizmete girmiştir.

Mesleki Eğitim Merkezi Uygulaması ile ilgili bilgilendirme amaçlı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve işleyiş ile ilgili sorularınız için;

DOSAB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Büromuzdan Koordinatör Öğretmen Seda ŞİMŞEK’e 0552 041 27 99 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

10 SORUDA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ UYGULAMASI

1. Neden Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi tercih etmeliyim?

Mesleki eğitim öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi aldıkları firmalarda sahiplenme, firma koşullarını benimseme, işini hayatının bir parçası olarak görme ve 14 yaşından itibaren ‘ben bu meslekten para kazanabiliyorum’ demeleri sebebi ile 4 yıl çalıştıkları işyerlerinde yaklaşık %84 oranında istihdam edildikleri görülmüştür. Bu yüksek istihdam oranı şirketlerinize 4 yıl sonraki istihdam planlaması ve geleceğe personel yatırımı imkânı sunmaktadır. Bu sebeple tercih sıralamanızda 1.sırada olmalıdır.

Ayrıca ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin; ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

2. Öğretim gören öğrenciye aylık ne kadar maaş ödeyeceğim?

Bu miktar, her yıl asgari ücret ile birlikte artmaktadır. En az asgari ücretin %30’u ödeniyor.

Öğrencilere ödenecek bu tutarın tamamı her ay devlet katkısı olarak işletmeye iade edilecektir.

ASGARİ ÜCRET NET

4.253,40

ASGARİ NET ÜCRETİN %50 (12. Sınıfta öğrenciye ödenecek tutar)

2.126,70

ASGARİ NET ÜCRETİN %30 (9. 10. Ve 11. Sınıfta öğrenciye ödenecek tutar)

1.276,02

3. Öğrencinin SGK primini kim ödeyecek?

SGK primleri devlet tarafından okullar vasıtası ile ödenir.

4. Yıllık ücretli izin hakkı var mı?

Yıllık 1 ay ücretli 1 ay ücretsiz izin hakları vardır.

5. Öğrencinin sözleşmesini fesih hakkım var mıdır?

İşyeri kurallarına uymayan, mesleği yapamayacağına karar veren öğrencilerin sözleşmesini fesih hakkınız vardır.

6. İş kazası durumunda ne yapmalıyım?

İş kazası durumunda;

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirme Formu, Olay Tutanağı, Sağlık Raporu ve İfade Tutanaklarını en az 3 nüsha olarak doldurup elden SGK’ya bir nüsha, koordinatör öğretmen aracılığı ile okula bir nüsha göndermeniz yeterli oluyor.

7. Öğrenci haftada kaç gün firmamda öğretim görecek?

Öğrencilerimiz yapılan protokol kapsamında haftada 4 gün işletmeye gidecekler. Yeterli imkânları sağlayan işletmelere, okulumuz öğretmenleri işletmelerde 1 gün meslek derslerini verebilirler.

8. Kimler Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırabilir?

a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.

b) Bünyesi ve sağlık durumu, gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

c) Herhangi bir lisede kaydı olup öğrenimi devam eden öğrenci olmak,

şartları aranmakta olup bununla birlikte;

3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan 27 alan ve 142 dalda eğitim verilebilecek standartlara uygun atölye veya işyeri ile usta öğretici belgesine sahip eğitici olması gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte sözleşme imzalayanlar çırak öğrenci olabilmektedirler.

9. Öğrencinin öğretim süresi kaç yıl olacak?

Öğretim süresi 4 yıldır. Bu sürenin 3.yılında Kalfalık Belgesi Sınavına, 4.yılında Ustalık Belgesi Sınavına ve Okul Diploması hakkına kavuşuyorlar. Ayrıca mezuniyet sonrası İş Pedogojisi eğitimi ve sınavı ile 1 haftalık eğitimden sonra usta öğreticisi sınavına girebiliyorlar.

10. Öğrenim gören öğrenci diploma sahibi olabilecek mi?

Evet. Yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecektir.