2021 Aralık dönemi doğalgaz tarifesi bilgilendirmesi

Güncelleme: 6 Aralık 2021, Görüntülenme:2261

BOTAŞ, Organize Sanayi Bölgeleri içinde faaliyet gösteren Katılımcılara uygulanmak üzere Ek-1’deki 2021 Aralık Dönemi Tarife Detayındaki gibi değişiklik yapmıştır.
Bölge Müdürlüğümüz firmanızın Aralık döneminde kullanacağı doğalgazı; 2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketiminin aylık ortalama miktarının %60 kadarını BOTAŞ’ın Elektrik Üretim Amacı Dışındaki Kullanım Aralık tarifesinin, ortalama miktarının aşıldığı her bir metreküp için ise BOTAŞ’ın Elektrik Üretim Amacı Dışındaki Kullanım Aralık tarifesinin %50 fazlasıyla EK-2’deki örnekteki gibi fatura edileceğini bildirir gereğini bilgilerinize rica ederiz.
Ek-1;
BOTAŞ`tan doğalgaz satın alan OSB/Serbest Bölge’nin elektrik üretim amaçlı doğalgaz kullanımları haricindeki 2021 yılı ilk 9 ayındaki fiili tüketimlerinin aylık ortalamasının %60’ına kadarki 2021 Yılı Aralık ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB fiyatı, %60’ının üzerindeki 2021 yılı Aralık ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan OSB fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.
Ek-2;
Örneğin bir firmanın 2021 yılı ilk 9 aylık toplam tüketimi 900 m³ olsun;
• Aylık Ortalama Tüketimi : 100 m³
• Aylık Ortalama Tüketiminin %60’ı : 60 m³ olacaktır.
• Firmanın Aralık 2021 döneminde 68 m³ tüketim gerçekleştiğini düşünürsek;
- 60 m³’lük doğalgaz tüketimi tarifede yer alan birim fiyattan (Aralık 2021 için 4,229085 TL/Sm³ - 0,39747039 TLkWh + KDV)
- 8 m³‘lük doğalgaz tüketimi ise tarifede yer alan birim fiyatın %50 fazlası üzerinden (Aralık 2021 için 6,329085 TL/Sm³ - 0,59483881 kWh + KDV) faturaya yansıtılacaktır.