2021 Verimlilik Proje Ödülleri

Güncelleme: 18 Mayıs 2021, Görüntülenme:322

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmektedir.

Bu doğrultuda 2021 yılı Verimlilik Proje Ödülleri kapsamındaki proje ve bağımsız değerlendirici son başvuru tarihi 31.05.2021 olarak güncellenmiştir.