Sanayide ERP Sistemlerinin Etkin Kullanımı Anketi

Güncelleme: 1 Mayıs 2021, Görüntülenme:71

Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ve Uludağ Üniversitesi birlikteliğiyle gerçekleştirilen; sanayide mevcut olan ERP sistemlerinin etkin kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususların önem derecelerinin analiz edildiği proje kapsamında anket çalışması yapıldığı belirtilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz ile paylaşılan yazıda, anketin katılımcı firmalarımızın yetkilileri tarafından doldurulması, zaman ayırabilmesi durumunda 10-15 dakikalık bir online toplantı eşliğinde anketin gerçekleştirmek istendiği belirtilmiştir.

BUSİAD'ın ilgili yazısı aşağıda yer almaktadır.

Sanayide oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönüşüm baş göstermektedir. Dijitalleşme ise bu dönüşümün itici gücü konumundadır. Henüz sanayide dijital dönüşüm hamlesinin başında olan ülkemizde de bu konuda başarılı olabilmek için stratejik ve uzun dönemli planlar yapılması gerekmektedir.

Sanayide dijital dönüşümü mümkün kılan dijital teknolojilerin başında gelen Yatay/Dikey entegrasyon ERP sistemleri ile mümkün kılınmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, ülkemiz sanayisinde ERP sistemleri mevcut olsa da etkin şekilde kullanımı sağlanamamaktadır. Bu probleme çözüm kılavuzu olabilmesi adına BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi birlikteliğiyle gerçekleştirilen sanayide mevcut olan ERP sistemlerinin etkin kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususların önem derecelerinin analiz edileceği bir projesi kapsamında anket çalışması gerçekleştirilmektedir.

Anket sorularına vermiş olduğunuz yanıtlar analiz edilerek sonuç raporu sizlerle paylaşılacaktır. Vermiş olduğunuz yanıtlar Bursa sanayisini bilinçlendirmede önemli rol oynayacaktır. Anketin doğrulukla ve eksiksiz doldurulması çalışmamız açısından önem arz etmektedir. Ankette yer alan kişisel verileriniz ve firma bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Anketin ERP alanında uzman bir yetkiliniz tarafından yanıtlanmasını rica ederiz.

Anket çalışmasına vereceğiniz destek ve katkı için şimdiden teşekkür ediyoruz, geri dönüşünüzü bekliyoruz.

Anket Linki: https://forms.office.com/r/cwB5jDPndg

Qr Kod Erişimi: