İstihdam kararınızda işe ve hayata dokunan İşbaşı Eğitim Programı

Güncelleme: 11 Mart 2021, Görüntülenme:199

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İşe alacağınız kişiyi işin başında görme fırsatı!

İEP, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmaları için geliştirilmiş bir programdır. Programın amacı, nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

İşverenler istedikleri vasıftaki katılımcı adaylarını kendileri bulabilecekleri gibi, katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

KATILIMCIDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

İŞKUR ‘a kayıtlı işsiz olmak

Son 1 aylık dönemde işsiz olmak (Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen son 1 aylık prim ve hizmet belgelerine kayıtlı sigortalılar dışında olmak, bu süre içinde 1 gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması)

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak

Emekli olmamak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

KİMLER KATILIMCI OLABİLİR?

Statü Katılım Durumu

Açık Lise Öğrencisi Katılabilir

Açık Öğretim Ünv Katılabilir

Dul/Yetim Aylığı Alıyor Katılabilir

Engelli Aylığı Alıyor Katılabilir

İsteğe Bağlı Sigortalı Katılabilir

İşsiz (1 ay süredir) Katılabilir

İşsizlik Ödeneği Alıyor Katılabilir

Lise Öğrencisi Katılabilir

Sosyal Yardım Alıyor Katılabilir

Suriyeli (Geçici Koruma) Katılabilir

Tarımsal Faaliyet SGK Katılabilir

Üniversite Öğrenci Katılabilir

Çalışan Katılamaz

Emekli Katılamaz

İşveren eşi, oğlu, kardeşi Katılamaz

Mülteci Katılamaz

Yabancı Öğrenci Katılamaz

İEP'İN İŞVERENLER İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

İşe almayı planladıkları kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemlemek.

Herhangi bir maliyete katlanmadan potansiyel işgücü yetiştirmek.

Teşviklerden yararlanarak istihdam maliyetini düşürmek.

İEP'DEN HANGİ İŞVERENLER YARARLANABİLİR?

5510/4/a kapsamında en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler.

Kamu kurum/kuruluşlarının iktisadi teşekkülleri.

Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

Meslek birlikleri, sendikalar.

Ticaret ve Sanayi Odaları, noterler.

Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri.

HANGİ GİDERLER KARŞILANIR?

-Katılımcı zaruri gideri (Günlük 108,68 TL)* (Katılımcı Öğrenci ise 81,51 TL- İşsizlik Ödeneği alıyor ise 54,34 TL zaruri gider ödemesi yapılır.)

-İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Primi

-Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri**

*Katılımcının işyerinde haftada 6 gün ve ayda 26 gün çalışması halinde 2825 TL katılımcı zaruri gideri banka hesabına yatırılacaktır.

** Katılımcı adına yatırılan Sağlık Sigortası Primleri kapsamında SGK mevzuatında bildirilen prim günün sağlanması halinde bakmakla yükümlü olan yakınları da sağlık hizmetlerinden yararlanabilir

KAÇ KATILIMCI İLE İEP'DEN YARARLANABİLİRİM?

İlk defa İEP uygulayacak olan firmalarda İşyeri çalışan sayısının % 10‘udur. Daha önceden İEP uygulanan firmalarda ise geçmişteki durumları değerlendirilerek bu oran çalışan sayısının % 30’una kadar çıkabilmektedir.

İşyerinden kastedilen, aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı aynı vergi numarası çatısı altında bulunan firmaların toplam fiili çalışan sayısıdır.

İŞVERENİN İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORANI VE SÜRESİ NE KADARDIR?

İstihdam yükümlülüğü program süresinin ¼’ü sonunda programa devam eden katılımcıların % 50’si üzerinden hesaplanır. %30’luk artırımlı kontenjan kullanılan programlarda bu oran %60 üzerinden hesaplanır. Program süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar katılımcının işveren tarafından istihdam edilmesi gerekmektedir.

http://www.iskurisbasi.org/