Atıksu Arıtma Tesisi

Güncelleme: 25 Eylül 2017, Görüntülenme:21052

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular, uzun havalandırmalı biyolojik arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesinde biyolojik azot ve fosfor giderimi yapılmaktadır. Tesis biyolojik olarak işletilmekte ancak beklenmeyen atık su salınımları için kimyasal opsiyonu da mevcut bulunmaktadır. Hali hazırda, sadece biyolojik arıtma yaparak deşarj parametrelerini sağlamaktadır. DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi, 70.000 metreküp/gün kapasiteli olarak 2007 yılı Nisan ayında hizmete girmiştir. Çevre izin belgesinin ikincisi 5 yıllık olarak 13.06.2013 tarihinde alınmış, 13.06.2018 tarihine kadar geçerlidir. Atık Su Arıtma Tesisi uzaktan izleme istasyonu ile bakanlık veri ağına bilgi aktarmaktadır.

Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında 2012’den itibaren yürürlüğe giren renk parametresi deşarj standardının sağlanması için havalandırma havuzu çıkışına renk giderici kimyasal dozlaması yapılmakta, istenen yasal değerler sağlanmaktadır. Çamur susuzlaştırma yapılan tesisten çıkan atık çamur üzerinde yapılan analizler, atık çamurun tehlikeli atık olmadığı sonucunu vermiştir.

DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi, 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve OSBÜK tarafından düzenlenen En Çevreci OSB Yarışması’nda ödül almıştır. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2011 ve 2012 yıllarında iki kez DOSAB’a ‘En Çevreci Tesis Ödülü’ vermiştir. Tesis, kriterlerine yerine getirdiği için teşvik tedbirlerinden faydalanmakta ve elektrik enerjisi kullanım bedelinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

2016 yılında arıtma tesisinde aylık ortalama 1.216.677 metreküp olmak üzere yıl toplamında 14.600.130 metreküp atık su arıtılmıştır.