Yaşanabilir Bir Çevre

Date Updated: 11 January 2021, Views:28820

Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Çevre Grubu;

1) DOSAB’ ta faaliyette bulunan ve çevre ve toplum sağlığı açısından uygun olduğu tespit edilen işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi,

2) İşletmelerden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemine bağlanması hususunda; altyapı kontrollerinin ve atıksu analizlerinin yaptırılarak, Atıksu Bağlantı veya Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin verilmesi,

3) İşletmelerden kaynaklanan katı atıkların (evsel nitelikli katı atık ve sanayi atığı) toplanması ve bertaraf/geri kazanım tesislerine taşınması,

4) DOSAB bölgesi sınırları içerisindeki tüm yol ve tretuar temizlik çalışmalarının yürütülmesi işlerinden sorumludur.