Su ve Peyzaj Grubu

Date Updated: 27 February 2023, Views:36842

Kullanma Suyu ve Proses Suyu Dağıtım Hizmetleri

Katılımcı firmaya kullanma ve/veya proses suyu, Bölge Müdürlüğü tarafından katılımcı firma parselinin su şebekesine en yakın noktasından sağlanmaktadır. Proses suyu sadece boyahane hakkı olan parseldeki katılımcı firmaya verilmektedir. Su şebekesine bağlantı, mevcut su parsel vanasına katılımcı firma tarafından ekli bir boru ile yapılmaktadır. Katılımcı firma mevcut su parsel rögarından 3-5 metre mesafe uzaklıkta, bypass devreli, eş değer çift sayaç, filtre ve hat ayırma vanaları ihtiva eden korumalı bir sayaç odası (izolasyonlu pano) kurmakla yükümlüdür. SCADA sistemine uyumlu sayaçlar Bölge Müdürlüğü tarafından katılımcı firmaya verilmektedir. Sayaç verilerinin SCADA sistemine ulaştırılması için gerekli alt yapının (borulama veya kablo tavası) elektrik panosuna (RTU) kadar yapılması katılımcı firmaya aittir.

Katılımcı Firma en az 24 saat ihtiyacını karşılayacak kadar depo yapmakla yükümlüdür. Sayaç arızası durumunda Bölge Müdürlüğü’ne derhal bilgi verilmelidir. Arızalı sayaçlar Bölge Müdürlüğü tarafından sökülerek, sayaç üreticisi firmaya tamire gönderilmekte ve yerine yedek sayaç devreye alınmaktadır. Arızadan gelen sayaçlar Bölge Müdürlüğü tarafından yerine takılarak arıza bedelleri katılımcı firmaya fatura edilmektedir.

Parsel vanası öncesi hat arızaları Bölge Müdürlüğü’ne bildirildikten sonra Bölge Müdürlüğü Su Grubu tarafından tamir edilmektedir. Parsel vanası sonrası hat arızaları katılımcı firma tarafından tamir edilmektedir. Bölge Müdürlüğümüz tarafından parsel içindeki su arızalarına müdahale edilmemektedir.

Bölge Müdürlüğü tarafından, kullanma suyu için 2 aylık, proses suyu için 1 aylık aralıklarla sayaçlar okunarak katılımcı firmaya fatura edilmektedir. Katılımcı Firma Bölge Müdürlüğü elamanlarının parsel içindeki sayaçlara erişimini sağlamakla yükümlüdür.

  • 2022 yılı sonu itibariyle toplam kullanma suyu abone sayısı 363, proses suyu abone sayısı ise 61 olmuştur.
  • 2022 yılında DOSAB genelinde 10.357.217 m3 proses suyu ve 1.437.485 m3 kullanma suyu olmak üzere toplam 11.794.702 m3 su tüketilmiştir.

Yeşil Alan ve Peyzaj Hizmetleri

Peyzaj çalışmaları kapsamında tretuvar ile parsel sınırları arasında bir metre genişliğinde yeşil bantlar oluşturulmuştur. Bu yeşil bantlara Leylandi ağacı dikimi yapılmaktadır. Dikilen Leylandi ağaçlarının bakımı kapsamında, yılda bir kere olmak üzere budama yapılmaktadır. Ayrıca bu ağaçlarda sulama, ilaçlama ve diplerinde yabani ot mücadelesi yapılmaktadır. Ot mücadelesi ot tırpanı ile sulama ise tam otomatik damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır.

Leylandi ağacı dikiminin uygun olmadığı şev alanları, orta refüjler ve Mustafa Karaer caddesinde ise Top Akasya ve çalı grubu bitkileri dikilmektedir. Dikilen başlıca çalı grupları ateş dikeni, alev, cotonaster ve pitos porium dur. Bu gruba giren bitkilerimizin bakımı kapsamında periyodik olarak budama, sulama, ilaçlama ve yabani ot mücadelesi yapılmaktadır. Ot mücadelesini el çapası ile sulama ise tam otomatik damlama sulama sistemi ile yapılmaktadır. Top Akasya ağaçları iki yılda bir kere, çalı grupları ise yaz sezonu içerisinde periyodik olarak budanmaktadır.

Daha geniş ve düzgün olan alanlarımız da çim alan olarak düzenlenmiştir. Bu alan üzerlerinde kısmi olarak süs bitkileri bulunmaktadır. Bu alanların bakımı kapsamında periyodik olarak biçim, sulama, ilaçlama yapılmaktadır. Sulama tam otomatik pop-up sulama sistemi ile yapılmaktadır.

Bölgedeki tüm peyzaj alanlarının ve sulama sistemlerinin yapımı ile bakımı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ancak firma içleri peyzaj çalışmaları sorumluluğumuz dışında olup, bu alanlarda hizmetimiz bulunmamaktadır.

İletişim e-posta:

su@dosab.org.tr