Çağdaş Elektrik Alt Yapısı

Date Updated: 18 January 2019, Views:31149

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, katılımcı firmalarına çağdaş bir yer altı dağıtım şebekesi ile kesintisiz, kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla elektrik enerjisi temin etmektedir. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ndan 31 Ocak 2008 tarihinde dağıtım lisansı almıştır. DOSAB, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)’a ait Demirtaş Trafo Merkezi’nde, DOSAB’a tahsis edilmiş iki adet 154 kV/34,5 kV 100 MVA gücünde güç trafosu ile beslenmektedir. Bu trafoların beslediği baralara bağlı toplam dokuz adet DOSAB Fideri bulunmaktadır.

DOSAB Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekesi ise 20 adet dağıtım merkezi, bu dağıtım merkezlerinde yer alan toplam 262 adet orta gerilim hücre ve 535,09 km XLPE yüksek gerilim yer altı kablosundan meydana gelmektedir. Yer altı kablolarının 186,56 kilometresi 1x240 mm² XLPE, 25,2 kilometresi 1x185 mm² XLPE, 317,63 kilometresi 1x95mm² XLPE, 4,5 kilometresi 1x120 mm² XLPE, 1,2 kilometresi 1x50 mm² LPE kablodur.

DOSAB, bölgesindeki firmalara elektrik enerjisi dağıtımı konusunda çağdaş alt yapı kurma çalışmalarını 2003-2007 yılları arasında yaptığı yatırımlarla tamamlamıştır. Elektrik dağıtımı aynı baradan beslenen kapalı ring şebekesi olarak, ring hattının herhangi bir noktasında bir arıza meydana gelmesi halinde dahi enerji kesilmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Dağıtım şebekesi ile bölgede %3 civarında bulunan kayıp/kaçak oranı, %0,5 düzeyine düşürülmüştür. 2014 yılında ise direk tipi trafo merkezlerinin beton köşk tipi trafo merkezine dönüşüm işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda 91 adet firmanın direk tipi trafo tesisi, beton köşk tipi trafo tesisi ile değiştirilmiştir.

DOSAB dâhilindeki katılımcıların toplam kurulu gücü, 2018 yılı itibariyle 514 MVA, demant güç 181 MW’dır. 2018 yılında bölgede 1,1 milyar kWh elektrik tüketilmiştir. 2018 yılı itibariyle elektrik abone sayısı 514’tür.