Atıksu Arıtma Tesisi

Date Updated: 9 January 2019, Views:38159

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular, uzun havalandırmalı biyolojik arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesinde biyolojik azot ve fosfor giderimi yapılmaktadır. Tesis biyolojik olarak işletilmekte ancak beklenmeyen atık su salınımları için kimyasal opsiyonu da mevcut bulunmaktadır. Hali hazırda, sadece biyolojik arıtma yaparak deşarj parametrelerini sağlamaktadır. DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi, 70.000 metreküp/gün kapasiteli olarak 2007 yılı Nisan ayında hizmete girmiştir. Çevre izin belgesinin ikincisi 5 yıllık olarak 13.06.2013 tarihinde alınmış, 13.06.2018 tarihine kadar geçerlidir. Atık Su Arıtma Tesisi uzaktan izleme istasyonu ile bakanlık veri ağına bilgi aktarmaktadır.

Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında 2012’den itibaren yürürlüğe giren renk parametresi deşarj standardının sağlanması için havalandırma havuzu çıkışına renk giderici kimyasal dozlaması yapılmakta, istenen yasal değerler sağlanmaktadır. Çamur susuzlaştırma yapılan tesisten çıkan atık çamur üzerinde yapılan analizler, atık çamurun tehlikeli atık olmadığı sonucunu vermiştir.

DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi, 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı ve OSBÜK tarafından düzenlenen En Çevreci OSB Yarışması’nda ödül almıştır. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2011 ve 2012 yıllarında iki kez DOSAB’a ‘En Çevreci Tesis Ödülü’ vermiştir. Tesis, kriterlerine yerine getirdiği için teşvik tedbirlerinden faydalanmakta ve elektrik enerjisi kullanım bedelinin yüzde 50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Sürekli Atıksu İzleme (SAİS) Tebliği kapsamında tüm cihaz ve yazılımları tamamlanmış ve SAİS Sistem Onay Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2017 tarihinde yerinde incelemesi gerçekleştirilip, 09.08.2017 tarihinde onayı verilmiştir. Sistem Bakanlık ağına kesintisiz veri aktarımını sağlamaktadır.

25 Ağustos 2017 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan ihale ile DOSAB Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projesi inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Bu yatırım ile işletmelerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu debisi 82.500 m3/gün olup bu atık suyun 25.000 m3/günü membran biyoreaktör (MBR) ve ters ozmoz proseslerinden oluşan geri kazanım tesisinde geri kalan 57.500 m3/gün debisi ise kurulu bulunan atık su arıtma tesisinde arıtılacaktır. Geri kazanım tesisinde; 25.000 m3/gün atık su MBR tesisinde arıtıldıktan sonra geri kazanım için ters ozmoz (RO) tesisine beslenecek ve bu tesiste %70 oranında su (17.500 m3/gün) geri kazanılacaktır. Yatırımın 2019 yılı yaz aylarında devreye alınması planlanmaktadır.

2018 yılında arıtma tesisinde aylık ortalama 1.293.274 metreküp olmak üzere yıl toplamında 15.519.291 metreküp atık su arıtılmıştır.